Оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні

ЗВІТ

щодо проведення Року англійської мови

в комунальному закладі «Спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської обласної ради»

На виконання Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» у комунальному закладі «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської обласної ради» протягом року з метою зацікавити та ознайомити учнів з іноземною мовою, викликати в них позитивне ставлення до неї, мотивувати необхідність та значущість володіння англійською мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування здійснювалися організаційні заходи щодо популяризації англійської мови, а саме:

 • Інформаційно-пізнавальна година «Англійська мова у світі та повсякденному житті»;
 • Урок-екскурсія «Подорож Лондоном»;
 • Постійно діючі книжкові виставки «Англійська мова – мова дружби», «твори англійських письменників українською мовою»;
 • Перегляд кінофільмів англійською мовою «Аліса в країні Див», «Бетховен», «Чрівник країни Оз»;
 • Конкурс малюнків до видатних творів таких авторів, як Марк Твен, Френк Баум, Волт Дісней, Олександр Мілн та інші.

Враховуючи важливу роль образів та емоційних переживань у сприйманні інформації у дітей з вадами розумового розвитку був проведений захід «Мандрівка у історію Великобританії. Свято Хелоуін», де учні прийняли активну участь у виготовленні поробок традиційного святкування.

Не пройшло стороною англомовне ознайомлення учнів початкових класів, їм було запропоновано перегляд мультфільмів: «Вінні – Пух», «Малиш та Карлсон», «Канікули в Простоквашино» англійською мовою з українськими субтитрами.

Навчально-виховні заходи щодо ознайомлення з англійською мовою дозволили не тільки розширити світогляд учнів, а й надали можливість глибше зрозуміти власну культуру та її роль у духовному та моральному розвитку людства. Всі залучені для цього навчальні та виховні заходи сприяли в учнів комунікативних потреб у пізнанні інших країн і народів.

Директор школи-інтернату №55                                      С.В. Форостовець

План року анг.мови

Інформаційно-пізнавальна година для учнів 7-9 класів «Англійська мова в світі та повсякденному житті»

Вчитель: Шавріна В.Є.

Зустріч на абонементі «Англоманія. Що це таке?»

8-9 класи

Бібліотекар: Гребенюк Н.П.

Заходи до Року англійської мови

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 641/2015 від 16 листопада 2015 року

Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Україні

Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, постановляю:

 1. Оголосити 2016 рік Роком англійської мови в Україні.
 2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку заходів, зокрема щодо:

 • організації на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками, іншими громадянами;
 • сприяння розширенню в установленому порядку викладання здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін англійською мовою;
 • запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається;
 • розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови у позашкільних навчальних закладах, а також практики її застосування в роботі з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти;
 • проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, учнів та студентів;
 • розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування;
 • активізації участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу “Е-Twinning Plus”;
 • розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні;
 • започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови;
 • розвитку міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців, які є її носіями, у тому числі волонтерів, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування в Україні таких фахівців;
 • удосконалення законодавства України у сфері освіти і науки щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги щодо англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
 • запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти рівня володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового рівня володіння мовою;
 • запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо важливості вивчення англійської мови, ознайомлення з можливостями її використання;
 • поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою;
 • проведення оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організації мовних курсів для її вивчення, запровадження в установленому порядку кваліфікаційних вимог щодо володіння англійською мовою для відповідних посад державної служби;
 • включення вивчення англійської мови до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • активізації ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів державної влади;

2) опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.

 1. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема:
 • проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі в місцевих засобах масової інформації;
 • опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із вивчення англійської мови;
 • запровадження на регіональному телебаченні освітніх програм із вивчення англійської мови;
 • проведення із залученням навчальних закладів, закладів культури, установ і організацій, які надають послуги з вивчення англійської мови, олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на заохочення різних вікових груп населення до вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею.
 1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України       Петро ПОРОШЕНКО
16 листопада 2015 року