Правила прийому в заклад освіти

До навчального закладу приймаються діти, які не засвоюють програму загальноосвітньої школи, та мають труднощі у навчанні та спілкуванні.

Зарахування учнів до школи-інтернату здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють (опікунів), витягу ХОЦПМПК, путівки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, свідоцтва про народження (копії), паспорту, медичної довідки встановленого зразку, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

ПОРЯДОК зарахування осіб з особливими освітніми потребами до  спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти