Умови прийому (зарахування)

До навчального закладу приймаються діти, які не засвоюють програму загальноосвітньої школи, та мають труднощі у навчанні та спілкуванні.

ee

Процес навчання у школі-інтернаті має такі складові:
-уповільнений темп;
-багатократна повторність пред’явлених учням об’єктів сприймання;
-глибока наочність;
-опора на власну практичну діяльність дитини;
-варіативність в змісті і способах подачі знань;
-тісне поєднання слова, образу і дії;
-розчленування складних понять і дій на їх елементи з наступним синтезуванням;
-опора на більш розвинутіші або більш збережені функції дитини;
-індивідуалізація і диференціація в навчанні;
-проведення навчання на найвищому рівні труднощів, що передбачає систематичне тренування психічних процесів у дітей;
-постійна стимуляція учнів до активної участі у процесі навчання.